Robitex is trotse partner van de Enschedese Uitdaging

De Enschedese Uitdaging is de 'social matchmaker' die de wereld een beetje mooier maakt. Door hulpvragen van stichtingen en verenigingen te verbinden met gratis aanbod van bedrijven vergroten wij de leefkwaliteit van kwetsbare mensen.

 

De Enschedese Uitdaging (EU) is de spil in een bedrijvennetwerk dat maatschappelijke vragen koppelt aan ondernemers. De ondernemers stellen materialen (spullen), middelen (media) en menskracht (kennis, kunde en handen) beschikbaar voor een grote diversiteit aan vragen uit het maatschappelijk veld. Deze bedrijven kunnen hierdoor op een eenvoudige manier hun Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vormgeven.

 

De aan de EU verbonden bedrijven dragen op deze wijze bij aan de Enschedese samenleving in maatschappelijke vitaliteit, betrokkenheid en sociale duurzaamheid. Maatschappelijke organisaties ontvangen zo steun vanuit het bedrijfsleven. Deze maatschappelijke organisaties bestrijken de doelgroepen kinderen, jongeren, ouderen, gehandicapten, vrijwilligers en hulpbehoevenden van maatschappelijke en culturele organisaties alswel sportverenigingen, natuurorganisaties, stichtingen met een maatschappelijk doel en burgerinitiatieven.

 

Wij zijn erg trots dat wij ons hebben geconfimeerd aan deze organisatie die mooie doelen in de regio ondersteunt

Robitex Enschedese uitdaging

Contactformulier